• कृषि विकासमा महिला कृषकहरूको सहभागीता तथा भूमिका विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रम (मण्डनदेउपुर - ११, जैसीथोक काभ्रे)

  कृषि विकासमा महिला कृषकहरूको सहभागीता तथा भूमिका विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रम (मण्डनदेउपुर - ११, जैसीथोक काभ्रे)

 • आधारभूत सेवाकालीन तालिम (रा.प.द्वि.प्रा.) मा सहभागीहरु

  आधारभूत सेवाकालीन तालिम (रा.प.द्वि.प्रा.) मा सहभागीहरु

 • कृषकका समस्या पहिचान तथा समाधानका प्रयासहरु विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम (करैयामाई गा.पा. ५, बारा)

  कृषकका समस्या पहिचान तथा समाधानका प्रयासहरु विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम (करैयामाई गा.पा. ५, बारा)

 • अर्गानिक खेती व्यवस्थापन विषयक अधिकृतस्तर तालिम

  अर्गानिक खेती व्यवस्थापन विषयक अधिकृतस्तर तालिम

 • टेलिभिजन कृषि कार्यक्रम सम्पादनको क्रममा

  टेलिभिजन कृषि कार्यक्रम सम्पादनको क्रममा

 • रेडियो कृषि कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण सम्बन्धमा रेडियो नेपालसँग छलफलको क्रममा

  रेडियो कृषि कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण सम्बन्धमा रेडियो नेपालसँग छलफलको क्रममा

डा.श्रीराम घिमिरे

डा.श्रीराम घिमिरे


प्रमुख
विस्तृत विवरण

   सूचना अधिकारी

सरोज कान्त अधिकारी

ब.कृ.प्र.अ.
९८४१७२८००४

थप विवरण

   गुनासो सुन्ने अधिकारी

श्री ईश्वरी प्रसाद पाण्डे

ब. कृ. प्र. अ.
९८५११३४६३६

थप विवरण

   प्रकाशन

शीर्षक डाउनलोड
कृषि विशेषाङ्क, चैत्र - असार, २०७७
कृषि चाैमासिक म‌ंसिर-फाल्गुन २०७६
Farm Mechanization
Kiwi Cultivation
Goat Farming
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
कृषि डायरी २०७७ (परिमार्जित)
कृषि डायरी २०७६
कृषि डायरी २०७५
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
Guidelines to Authors: Manuscript Preparation and Submission
कार्यविधि २०७५
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान तालिम पुस्तिका
गोलभेंडामा थोपा सिंचाई-भागिरथ यादव
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
E-copy Barsik pratibedan-2074_75
थप हेर्नुहोस्

   अन्य डाउनलोड्स

शीर्षक डाउनलोड
मकै बाली सम्बन्धि
बाख्रा भेडा पालन र घाँस खेति
फलफूल सम्बन्धी
पशुपालन सम्बन्धि
धान बाली सम्बन्धि
दलहन बाली सम्बन्धि
तेलहन बाली
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम २०७७/७८
वार्षिक विकास कायर्क्रम 2075/76
थप हेर्नुहोस्

   फोटो ग्यालरी थप हेर्नुहोस्

   भिडियो ग्यालरी थप हेर्नुहोस्

नेपालको राष्ट्रिय गान

   भिडियो ग्यालरी View All

गुगल नक्सा