• कफि खेती प्रविधि सम्बन्धी किसान प्रश्न मञ्च कार्यक्रम, कार्कीटार, सिन्धुपाल्चोक

  कफि खेती प्रविधि सम्बन्धी किसान प्रश्न मञ्च कार्यक्रम, कार्कीटार, सिन्धुपाल्चोक

 • कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रबाट मिति २०७७/१२/४ गतेदेखि सञ्चालित आधारभूत सेवाकालीन सहायक स्तर आधारभूत सेवाकालीन तालिमका गतिविधिहरू

  कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रबाट मिति २०७७/१२/४ गतेदेखि सञ्चालित आधारभूत सेवाकालीन सहायक स्तर आधारभूत सेवाकालीन तालिमका गतिविधिहरू

 • अधिकृतस्तर व्यवसायिक मत्स्यपालन (ट्राउट) तालिम 2077

  अधिकृतस्तर व्यवसायिक मत्स्यपालन (ट्राउट) तालिम 2077

 • टेलिभिजन कृषि कार्यक्रम सम्पादनको क्रममा

  टेलिभिजन कृषि कार्यक्रम सम्पादनको क्रममा

 • अर्गानिक खेती व्यवस्थापन विषयक अधिकृतस्तर तालिम

  अर्गानिक खेती व्यवस्थापन विषयक अधिकृतस्तर तालिम

 • आधारभूत सेवाकालीन तालिम (रा.प.द्वि.प्रा.) मा सहभागीहरु

  आधारभूत सेवाकालीन तालिम (रा.प.द्वि.प्रा.) मा सहभागीहरु

 • कृषकका समस्या पहिचान तथा समाधानका प्रयासहरु विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम (करैयामाई गा.पा. ५, बारा)

  कृषकका समस्या पहिचान तथा समाधानका प्रयासहरु विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम (करैयामाई गा.पा. ५, बारा)

Mr. Ishwori Pd. Pandey

Mr. Ishwori Pd. Pandey


Act. Chief
View Profile
Mr. Ishwori Pd. Pandey

Mr. Ishwori Pd. Pandey


Act. Chief
View Profile

   Information Officer

Saroj Kanta Adhikari

Infromation Officer
9841728004

View Details

   Publications

Title Download
Krishi Chaumasik 2078, (Chaitra-Asar)
Krishi Chaumasik 2077, (Mangshir-Falgun)
Krishi Chaumasik 2077, (Sharwan-Kartik)
Agriculture Special Issue, Chaitra - Asar, 2077
Magazine Mangsir- Falgun 2076
View More
Title Download
Agriculture Diary 2078
कृषि डायरी २०७७ (परिमार्जित)
कृषि डायरी २०७६
कृषि डायरी २०७५
View More
Title Download
Guidelines to Authors: Manuscript Preparation and Submission
कार्यविधि २०७५
View More
Title Download
सुन्तलाजात फलफूल खेतीमा फल कुहाउने झिगा चाईनिज सिट्रस फ्लाई (ब्याक्ट्रोसेरा मिनाक्स)
परमाणु प्रविधिको विकास र कृषि क्षेत्रमा प्रयोग
पशुहरुमा लाग्ने थुनेलो रोगबारे जानकारी
PEPINO MELON CULTIVATION PRACTICE
गुणस्तरीय मासुको उपभोगः किन र कसरी
View More
Title Download
E-copy Barsik pratibedan-2074_75
View More

   Other Downloads

Title Download
मकै बाली सम्बन्धि
बाख्रा भेडा पालन र घाँस खेति
फलफूल सम्बन्धी
पशुपालन सम्बन्धि
धान बाली सम्बन्धि
दलहन बाली सम्बन्धि
तेलहन बाली
View More
Title Download
वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम २०७७/७८
वार्षिक विकास कायर्क्रम 2075/76
View More

   Youtube Gallery View All

NABIN KRISHI PRABIDHI ।। Plant tissue culture ।। डा‍. गिरिधारी सुवेदी ।।

We Are Here

Site Visited :